Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Weetmeer.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan weetmeer.be echter niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is en kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien weetmeer.be merkt dat de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal weetmeer.be uiteraard de vereiste inspanningen leveren om deze zo snel mogelijk recht te zetten. Weetmeer.be kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van weetmeer.be.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Weetmeer.be spant zich in om een slechte werking van de website zo veel mogelijk te voorkomen maar geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Weetmeer.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website bevat hyperlinks naar websites of webpagina’s van derden. Weetmeer.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Weetmeer.be aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud. Het plaatsen van links door weetmeer.be houdt eveneens op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Het aanleggen van een hyperlinks naar deze website is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage (www.weetmeer.be) van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van weetmeer.be. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bijvoorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is tevens verboden.

Weetmeer.be heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen, zonder aankondiging. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.