Is 4/3 groter, kleiner of gelijk aan 1 ?


8/10 is hoeveel keer 4/10?


Is 2/3 groter, kleiner of gelijk aan 3/4 ?


Hoeveel is 2/6 + 3/4?


Hoeveel is 3/4 van 100?


Hoe noemt men breuken met de noemer 10,100,1000,10000,…?


Is 2/3 groter, kleiner of gelijk aan 1 ?


Hoe noemt men breuken met teller 1 zoals bv. 1/5?


Is 2/2 groter, kleiner of gelijk aan 1 ?