Hoe schrijf je de breuk 3/2 als een gemengd getal?


Hoe schrijf je de helft in breukvorm?


Hoeveel is 3/4 van 100?


Hoeveel is 2/6 + 3/4?


Hoe schrijf je driekwart in breukvorm?


Hoe noemt men breuken die dezelfde waarde hebben?


Welke breuk is het grootst : 2/6 of 3/6?


Hoe schrijf je de breuk 3/2 als een kommagetal?


Is 4/3 groter, kleiner of gelijk aan 1 ?