Is 4/3 groter, kleiner of gelijk aan 1 ?


Hoe schrijf je de breuk 3/2 als een gemengd getal?


2/4 en 4/8 zijn gelijknamige breuken. Waar of niet waar?


Hoe noemt men in een breuk het getal boven het streepje?


Hoeveel is 2/6 + 3/4?


Welke breuk is het grootst : 2/6 of 3/6?


Hoeveel is 2/6 + 5/6?


8/10 is hoeveel keer 4/10?


Hoe schrijf je de breuk 3/2 als een kommagetal?