Welke breuk is het grootst : 1/2 of 1/4?


Hoe noemt men in een breuk het getal boven het streepje?


Is 2/2 groter, kleiner of gelijk aan 1 ?


8/10 is hoeveel keer 4/10?


Is 4/3 groter, kleiner of gelijk aan 1 ?


Hoeveel is 2/6 + 5/6?


Hoeveel is 2/6 + 3/4?


Hoeveel is 3/4 van 100?