Hoe noemt men breuken met de noemer 10,100,1000,10000,…?


Is 4/3 groter, kleiner of gelijk aan 1 ?


Welke breuk is het grootst : 1/2 of 1/4?


Hoe noemt men breuken met teller 1 zoals bv. 1/5?


Hoe schrijf je de breuk 3/2 als een gemengd getal?


Welke breuk is het grootst : 2/6 of 3/6?


2/4 en 4/8 zijn gelijknamige breuken. Waar of niet waar?


Hoe schrijf je 87 % als een breuk?


Hoeveel is 3/4 van 100?