Een hond blaft en een slang ____


Een hond blaft en een zwaluw ____


Een hond blaft en een wolf ____


Een hond blaft en een walvis ____


Een hond blaft en een haan ____


Een hond blaft en een beer ____


Een hond blaft en een ezel ___


Een hond blaft en een muis ____


Een hond blaft en een paard ____


Een hond blaft en een koekoek ____


12