Met welk nummer mochten Nicole en Hugo in 1971 voor België naar het Eurovisiesongfestival? Nicole werd echter ziek voor hun vertrek en ze werden in allerijl vervangen door Jacques Raymond en Lily Castel.