Wat is de kleinste planeet in ons zonnestelsel?


Een hond blaft en een pauw ____


Wat is de voornaam van de kapper uit Samson en Gert?


Welk land is dit?

Welk land is dit?