In welk jaar werd het vredesverdrag van Versailles ondertekent?