Op welke datum valt tweede Kerstdag?


Hoe noemt men het medisch onderzoek waarbij men door middel van röntgenstralen dwarsdoorsneden van een lichaamsdeel maakt dat door de computer kan omgezet worden in een driedimensionaal beeld? Je ligt hiervoor op een bewegende tafel die cm per cm onder de boog van een scanner gaat.


Uit welk land komen de Lego-blokjes?


In welk jaar ging de zoekmachine Google van start?


Wat betekent de afkorting EHBO?


Uit welk land komt het speelgoed Playmobil?


Hoe noemt men de persoon die aan het hoofd staat van een abdij?