Een hond blaft en een koekoek ____


Een hond blaft en een bij ____


Een mannetjekat noemt men een _____


Hoeveel bulten heeft een kameel?


Welk seizoen komt er na de lente?


Kwaken de mannetjeskikkers, vrouwtjeskikkers of allebei?


Waarmee is de huid van een vis bedekt?