Een hond blaft en een leeuw ____


Hoe noemt men de oren van een haas?


Hoeveel bulten heeft een kameel?


Hoeveel verschillende kleuren heeft een regenboog?


Waarmee is de huid van een vis bedekt?


Een hond blaft en een koe ____