Een hond blaft en een ezel ___


Uit welk land komt de aardappel oorspronkelijk?


Hoeveel bulten heeft een dromedaris?


Hoe heet iemand die bijen houdt?


Een mannetjekat noemt men een _____


Een hond blaft en een koe ____


Een hond blaft en een kikker ___