Een hond blaft en een kikker ___


Een hond blaft en een pauw ____