Wie is de huidige burgemeester van Hasselt?


Hoe noemt men de organisatie waarvan vrijwel elk internationaal erkend, onafhankelijk land lid is en waarvan de lidstaten regelmatig samenkomen om te beslissen over belangrijke wereldzaken en wereldomvattende gebeurtenissen?


Noem de 3 gewesten van België.


Welke Engelse prins draagt de titel ‘Prins van Wales’?


Wat is de naam van dit staatshoofd?

Bron: Publiek domein

Wat is de naam van dit staatshoofd?