Hoeveel dagen zijn er in de maand juni?


Hoe schrijf je het getal 359 in Romeinse cijfers?


Wat is de tweede macht van 5?


Hoe noemt men breuken met dezelfde noemer?


Hoeveel nullen zitten er in het getal 1 miljard?


Voor welk getal staat het Romeinse cijfer V?


Hoe schrijf je anderhalf als getal?


Hoe noemt men breuken met de noemer 10,100,1000,10000,…?


Voor welk getal staat het Romeinse cijfer D ?


Is 4/3 groter, kleiner of gelijk aan 1 ?