Hoeveel cm is 1 inch?


Hoe noemt men breuken met teller 1 zoals bv. 1/5?


Hoeveel jaar zitten er in een eeuw?


Hoe schrijf je het getal 359 in Romeinse cijfers?


Hoeveel nullen zitten er in het getal duizend?


Ons talstelsel is opgebouwd uit 10 tekens (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Met die tekens kunnen we getallen vormen. De waarde van het teken wordt hierbij bepaald door zijn plaats in het getal. Hoe noemt men zo’n talstelsel?


Hoeveel nullen zitten er in het getal 1 triljard?


Hoeveel maanden zijn er in een jaar?


Hoe noemt men in een breuk het getal onder het streepje?