Hoeveel is 3/4 van 100?


Voor welk getal staat het Romeinse cijfer C ?


Vul aan : 2E = ____d?


Hoe noemt men in een breuk het getal boven het streepje?


Hoeveel is 2/6 + 5/6?


Hoe schrijf je de helft in breukvorm?


Hoeveel nullen zitten er in het getal 1 triljard?


Hoeveel dagen zijn er in de maand juni?


In welke rang staat het cijfer 8 in het getal 12832?


Is 2/3 groter, kleiner of gelijk aan 1 ?