Voor welk getal staat het Romeinse cijfer L ?


Hoe noemt men in een breuk het getal boven het streepje?


Hoe noemt men breuken met teller 1 zoals bv. 1/5?


Hoeveel meter is 1 Engelse mijl?


Hoeveel dagen zijn er in de maand april?


Voor welk getal staat het Romeinse cijfer M ?


Hoeveel dagen zijn er in de maand januari?


Is 2/3 groter, kleiner of gelijk aan 1 ?


Hoe schrijf je anderhalf als getal?