Hoeveel nullen zitten er in het getal honderdduizend?


2/4 en 4/8 zijn gelijknamige breuken. Waar of niet waar?


Hoe noemt men in een breuk het getal onder het streepje?


Voor welk getal staat het Romeinse cijfer V?


Is 2/3 groter, kleiner of gelijk aan 3/4 ?


Hoeveel maanden zijn er in een jaar?


Hoeveel uren gaan er in 4 dagen?


Hoeveel nullen zitten er in het getal duizend?


Hoeveel dagen zijn er in de maand juni?