Hoe noemt men breuken die dezelfde waarde hebben?


Hoeveel jaar zitten er in een eeuw?


Hoeveel bits zitten er in een byte?


Voor welk getal staat het Romeinse cijfer X ?


Hoeveel dagen zijn er in een schrikkeljaar?


Is 2/2 groter, kleiner of gelijk aan 1 ?


Welke vierhoek heeft minstens 1 paar evenwijdige zijden?


Hoe schrijf je het getal 359 in Romeinse cijfers?


Voor welk getal staat het Romeinse cijfer V?


Hoe schrijf je 87 % als een breuk?